Geautomatiseerd fiets parkeren
Fiets-dock

Het gebruik van een geautomatiseerd fietsparkeersysteem is veilig, ruimtebesparend en schaalbaar.

Achtergrond en probleemstelling

Fietsen zijn een populair en duurzaam vervoermiddel, maar het gebrek aan geschikte parkeerplaatsen kan een uitdaging vormen voor fietsers en stedelijke planners.

Doelstelling(en)

Het doel van dit project is om stedelijke gebieden te voorzien van efficiënte en gebruiksvriendelijke fietsparkeersystemen die het gemak van fietsen bevorderen en bijdragen aan een gezondere en duurzamere levensstijl.

De opdracht

Het team van OBS LinQ heeft eerst een tekening gemaakt om het proces visueel te tonen. Verder is de capaciteit berekend om zo een calculatie te kunnen maken van het aantal Fietsen welke gestald kunnen worden. Dit project omvat het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van Fietsdock-fietsparkeersystemen, inclusief het testen van het systeem op duurzaamheid, gebruiksgemak en veiligheid.

De voordelen

  • Ruimtebesparing: dus meer fietsen per m²
  • Lagere exploitatiekosten: omdat het systeem volledig automatisch en onbemand is.
  • Modulair en schaalbaar
  • Innovatief, simpel en snel

Business Waarde

Door Fietsdock-fietsparkeersystemen te implementeren, kunnen steden de beschikbare ruimte optimaal benutten, fietsendiefstal verminderen (incl. dure elektrische fietsen) en een fietsvriendelijkere omgeving creëren. Dit resulteert in een grotere tevredenheid van fietsers, een verhoogde mobiliteit en een verbeterde leefbaarheid van stedelijke gebieden.

Conclusie

De ontwikkeling en implementatie van Fietsdock-fietsparkeersystemen biedt een innovatieve oplossing voor stedelijke mobiliteitsproblemen, en creëert nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling en verbeterde fietsinfrastructuur in stedelijke gebieden. Kijk voor meer informatie op Fietsdock – Fast and safe bicycle parking

Meer weten over deze unieke toepassing?  Neem contact met ons op!